नाउ त मेरो अक्कले    Download

 1,054 views
comments powered by Disqus
Title :: नाउ त मेरो अक्कले

 नाउ त मेरो अक्कले गाउ त घरको नक्कले नक्कलीलाई मै लान्छु फकाई देउ है सबैले नाउ त मेरो अक्कले गाउ त घरको नक्कले खोला त तिर्खा धाँउदैन घरिघरि बैना आउदैन ठाडो खोलाको बङ्गालो हाँलु कि कस्तुरी अङ्गालो यस्ता केटालाई के भन्ने अइले नै अङ्गालो 

No Tags