नुवाकोटे कोही भन्दा कम छैन | Uddhav karki, Parbati Karki & Shobha Tripathi    Download

 305 views
comments powered by Disqus
Title :: नुवाकोटे कोही भन्दा कम छैन | Uddhav karki, Parbati Karki & Shobha Tripathi

Song:- Nuwakote kohi bhanda kam chhaina

Vocal:- Uddhav Karki, Parbati Karki, Madhav Pathak & Radha Adhikari

Lyrics:- Udhhav Karki

Music:- Uddhav Karki

Audio/video:- Shivapuri Music Pvt. Ltd.

Director:- GC Dip Sagar

Cinematographer:- GC Dip Sagar

Editor:- GC Dip Sagar

Artists:- Uddhav Karki, Shobha Tripathi, Madhav Pathak & Radha Adhikari

Post Production:- Floreena Films Pvt. Ltd. 

Uddhav karki       Parbati Karki       Shobha Tripathi