पहिरोको जोखिममा बसिरहेका छन्, गोरखा उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाहरु    Download

 605 views
comments powered by Disqus
Title :: पहिरोको जोखिममा बसिरहेका छन्, गोरखा उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाहरु

पहिरोको जोखिममा बसिरहेका छन्, गोरखा उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाहरु- NEWS24 TV पहिरोको जोखिममा बसिरहेका छन्, गोरखा उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाहरु भूकम्पले चिरा परेको पहाडमुनी जोमिखपूर्ण बास, कहिले गर्छ सरकारले बस्ती स्थानान्तरण ?

No Tags