भूकम्प मापन केन्द्र आफैं धरापमा, यसरी गरिन्छ मापन    Download

 1,171 views
comments powered by Disqus
Title :: भूकम्प मापन केन्द्र आफैं धरापमा, यसरी गरिन्छ मापन

Bhukampa Mapan Prakriya

earthquake nepal 2015       Earthquake