राहतको बिषयमा कुरा गर्दा माओवादी बिप्लपको कार्यकर्ताले नेता सामू हातपात    Download

 1,084 views
comments powered by Disqus
Title :: राहतको बिषयमा कुरा गर्दा माओवादी बिप्लपको कार्यकर्ताले नेता सामू हातपात

Kutpitma Biplab Party

Nepal Earthquake       Earthquake