ॠषि धमलाको बारेमा पारस खड्काको प्रतिकिर्या    Download

 1,294 views
comments powered by Disqus
Title :: ॠषि धमलाको बारेमा पारस खड्काको प्रतिकिर्या

ॠषि धमलाले पारस खड्का सँग लिएको अन्तर्वाता पछी, ॠषि धमला एक हाँसोको पात्र बने, तर पारस खड्का उन्लाई सरसम्मानका साथ आफ्नो काममा लागिरहन सुजाब दिन्छन।

kantipur daily news       latest news       latest nepali news       Rishi Dhamala       Rishi dhamala interview       Interview With Paras