Aashule Mukh Dhunchhu Maile Ta - Sandhay Budha Magar & Purna B.K.    Download

 32 views
comments powered by Disqus
Title :: Aashule Mukh Dhunchhu Maile Ta - Sandhay Budha Magar & Purna B.K.

Song:- Aashule Mukh Dhunchhu Maile Ta
Vocal:- Sandhay Budha Magar & Purna B.K.
Lyrics:- Prem Rana Magar
Music:- Purna B.K
Director:- Babita Shrestha
Cinematographer:- Mukesh Humagain
Editor:- Avinash D.C
Sandhay Budha Magar       Purna B.K.