Aau Sangi Ho - Sarala Shrestha    Download

 65 views
comments powered by Disqus
Title :: Aau Sangi Ho - Sarala Shrestha

Song : Aau Sangi Ho
Lyrics/Music/Vocal :Sarala Shrestha
Arranger : Hem Subba
Dance : Simran Shrestha/Rembo Dance Center
Camera : Shir Kumar Sampang/Dinesh Rai
Edit : Basanta Rai
Sarala Shrestha