Aauna Paina Dashain Tiharma - Bimal Samal & Chandrakala Kawar    Download

 113 views
comments powered by Disqus
Title :: Aauna Paina Dashain Tiharma - Bimal Samal & Chandrakala Kawar

Song - Aauna Paina Dashain Tiharma
Singer – Bimal Samal & Chandrakala Kawar
Lyrics – Bimal Samal
Music – Chandra Kala Kawar
Artists – Anil Bista Pyuthani & Saya Bhandari
Camera - Krishna Shrestha
Editor - Anil Bista Pyuthani 
Director – Bishal Bairagi
 
Bimal Samal       Chandrakala Kawar