Aayo Dashain Aayo Tihar - Ram Thapa Shishir & Binda Sundas    Download

 68 views
comments powered by Disqus
Title :: Aayo Dashain Aayo Tihar - Ram Thapa Shishir & Binda Sundas

Song - Aayo Dashain Aayo Tihar
Singer – Ram Thapa Shishir & Binda Sundas
Lyrics – Ram Thapa Shishir
Music – Ram Thapa Shishir
Artists – Sagun Shahi & Bikash Thapa Magar
Camera - Prabesh Pokhrel
Editor - Suresh Shrestha
Director – Khamesh Shrestha
Binda Sundas       Ram Thapa Shishir