Awesome Nepali song: छानी छानी पिउने बानी बोतलको पानी..    Download

 1,327 views
comments powered by Disqus
Title :: Awesome Nepali song: छानी छानी पिउने बानी बोतलको पानी..

Wonderful Nepali song छानी छानी पिउने बानी बोतलको पानी...बोतलको पानी...गिलासमा सारेर ठाडो घाँटी पारेर........रक्सीको परिभाषा..!!

Popular Nepali Song       Nepali Comedy Song       Comedy Song       Comedy Video Song       Nepali Song List       Latest Nepali Comedy Song       Popular Nepali Comedy Song       Online Comedy Song       Full Nepali Comedy Song       Nepali Comedy Song Video       Bottle Ko Pani       Gilaas Ko Pani