Bachunjel - Purnakala BC & Krishna Suryabansi    Download

 32 views
comments powered by Disqus
Title :: Bachunjel - Purnakala BC & Krishna Suryabansi

➤ Song - Bachunjel
➤ Singer – Purnakala BC & Krishna Suryabansi
➤ Lyrics – Krishna Suryabansi
➤ Music – Rijan Thapa Magar
➤ Artists – Saya Bhandari & Bikram B.K
➤ Editor – Dipak Bista
➤ Camera – Mahesh Mahara
➤ Director – Kajish Shrestha
 
Purnakala BC       Krishna Suryabansi