Bachunjelilai By Lata Mangeshkar and Ram Krishna Dhakal    Download

 929 views
comments powered by Disqus
Title :: Bachunjelilai By Lata Mangeshkar and Ram Krishna Dhakal

Singer: Lata Mangeshkar and Ram Krishna Dhakal

Music: Shikar Shantosh

Lyrics: Ananda Adhikari

Recorded on: Rani Music CRBT = 0130036585 PRBT = 60434292...!!

Ram Krishna Dhakal       Lata Mangeshkar