Bariko phul - Karan Rana Magar & Sapana Magar    Download

 40 views
comments powered by Disqus
Title :: Bariko phul - Karan Rana Magar & Sapana Magar

Song:- Bariko phul
Vocal:- Karan Rana Magar & Sapana Magar
Lyrics:- Nabin Thapa Magar
Music:- Nabin  Thapa Magar
Director:- Babita Sharestha
Cinematographer:- Mukesh Humagain
Editor:- Rajesh Kumar
Karan Rana Magar       Sapana Magar