Basaiko Kaptero - Bandana Pandey & Abiral Magar    Download

 32 views
comments powered by Disqus
Title :: Basaiko Kaptero - Bandana Pandey & Abiral Magar

Song: Basako Kaptero
Vocal : Bandana Pandey & Abiral Magar
Lyrics :  Abiral Magar
Music : R. K. Nepali
Arrange : Bishnu Gurung
Album : Basako Kaptero
Camera: Arun Kumar Sunar
Director : Dipak BC
Editor : Prem Kumar Tharu
Bandana Pandey       Abiral Magar