Besi Ko Rodhi Ghar - Ashish Lama & Pramila Lama    Download

 108 views
comments powered by Disqus
Title :: Besi Ko Rodhi Ghar - Ashish Lama & Pramila Lama

Song: Besi Ko Rodhi Ghar
Vocal: Ashish Lama & Pramila Lama
Music/Lyrics: Pramila Lama
Arrange: Rakesh Soni
Direction: Saroj Shahi
Cameraman: Denish Khanal
Choreographer: Tilak Shahi Thakuri
Editor: Abinash DC
No Tags