Bhar Nahune Rahechha - Lokendra Sapkota, Shanti Shree Pariyar & Ishal Pariyar    Download

 32 views
comments powered by Disqus
Title :: Bhar Nahune Rahechha - Lokendra Sapkota, Shanti Shree Pariyar & Ishal Pariyar

➤ Song - Bhar Nahune Rahechha
➤ Singer – Lokendra Sapkota, Shanti Shree Pariyar & Ishal Pariyar
➤ Lyrics – Lokendra Spakota
➤ Music – Lokendra Spakota
➤ Artists – Lokendra,Ira,Hotraj & Priya
➤ Editor – Manish Pantha
➤ Camera – Manish Pantha
➤ Director – Manish Panth
 
Lokendra Sapkota       Ishal Pariyar       Shanti Shree Pariyar