Bideshko Khadima - Purnakala BC, Shiva BC & Dipakraj BC    Download

 51 views
comments powered by Disqus
Title :: Bideshko Khadima - Purnakala BC, Shiva BC & Dipakraj BC

Bideshko Khadima

Singer – Purnakala BC, Shiva BC & Dipakraj BC

Lyrics – Arjun Bohara & Shova KC

Music – Mohit Bishwokarma

Artists – Bimal Adhikari & Asha Khadka

Editor – Amar Shakya

Camera – Rajesh Ghimire

Director – Kapil Lama

Purnakala BC       Shiva BC       Dipakraj BC