Chanchal Bhayo Man - Puskar Chaulagain & Indira Shrestha Ft. Malati & Sushila    Download

 37 views
comments powered by Disqus
Title :: Chanchal Bhayo Man - Puskar Chaulagain & Indira Shrestha Ft. Malati & Sushila

Chanchal Bhayo Man

Singer – Puskar Chaulagain & Indira Shrestha

Lyrics – Puskar Chaulagain

Music – Pranil Gurung

Artists – Bikram, Malati, Sandeep & Sushila

Editor – Milan BK

Camera – Basu Baral

Director – Bikram Chauhan

Puskar Chaulagain       Indira Shrestha