Ekli Chhori - Prem KC & Khima Bohara    Download

 29 views
comments powered by Disqus
Title :: Ekli Chhori - Prem KC & Khima Bohara

Song - Ekli Chhori 
Singer – Prem KC & Khima Bohara
Lyrics – Puja PM
Music – Puja PM
Artists – Khima Bohara & Prem KC
Editor – Roshan Dhital
Camera – Marubhumi Narayan
Director – Shanti Kathayat
Prem KC       Khima Bohara