Farak Farak Style Ma - Meghjan Kadayat, Seema Chand & Mr.RJ Ft.Karishma    Download

 94 views
comments powered by Disqus
Title :: Farak Farak Style Ma - Meghjan Kadayat, Seema Chand & Mr.RJ Ft.Karishma

Farak Farak Style Ma

Singer – Meghjan Kadayat, Seema Chand & Mr.RJ

Lyrics – Meghjan Kadayat

Music – Meghjan Kadayat

Artists – Anish Lama & Karishma Dhakal

Editor – Prabin Reshmi Magar

Camera – Basu Neupane

Director – Naresh Bir Singh

Meghjan Kadayat       Seema Chand