Fulnai Nadiyi - Sirju Adhikari & Prakash Chand    Download

 81 views
comments powered by Disqus
Title :: Fulnai Nadiyi - Sirju Adhikari & Prakash Chand

Song:  Fulnai Nadiyi
Vocal : Sirju Adhikari & Prakash Chand
Lyrics : Bharat R.C.
Music : Bhadra Nakal
Album : Fulnai Nadiyi 
Arrange : Sagar Birahi
Studio : Shankara Digital
Camera: Umesh Karki
Make up : Kamala Thapa
Director : Ganesh Upadhyaya
Editor : Lalit Singh Saud
Sirju Adhikari       Prakash Chand