Gairi Khet - Maniraj Kafle    Download

 38 views
comments powered by Disqus
Title :: Gairi Khet - Maniraj Kafle

Song: Gairi Khet
Singer/Music: Maniraj Kafle
Lyrics: Navraj Dhakal
Producer: Suresh Karki, Shailendra K.C
Asst. Director: Binod K.C
Director: Umesh Kumar K.C
Cameraman: Pravesh Pokharel
Editor: Suresh Shrestha
Maniraj Kafle