Garib Ko Dashain Tihar - Tularam Pariyar & Dila Basyal    Download

 81 views
comments powered by Disqus
Title :: Garib Ko Dashain Tihar - Tularam Pariyar & Dila Basyal

Song - Garib Ko Dashain Tihar
Lyrics/Music: Tularam Pariyar
Vocal: Tularam Pariyar & Dila Basyal
Model: Gangaram Budhathoki & Hira Magar
Camera: Janak Adhikari
Direction: Dhan Bdr Thapa
Asst, Dir: Som Lama
 
Tularam Pariyar       Dila Basyal