Gaughare Kanchhi - Tika Ramjali & Top Shahisamundra    Download

 30 views
comments powered by Disqus
Title :: Gaughare Kanchhi - Tika Ramjali & Top Shahisamundra

➤ Song - Gaughare Kanchhi
➤ Singer – Tika Ramjali & Top Shahisamundra
➤ Lyrics – Top Shahisamundra
➤ Music – Top Shahisamundra
➤ Artists – Shree Prasad Thapa (Lahure), Prakash Saput, Tika Ramjali, Lomus Sharma & Keshab Sapkota
➤ Editor – Ramesh B.K Rasaili
➤ Camera – Shambhu Ch
Tika Ramjali       Top Shahisamundra