Ghatena Sunko Bhau - Prakash Saput/Shila Gurung    Download

 310 views
comments powered by Disqus
Title :: Ghatena Sunko Bhau - Prakash Saput/Shila Gurung

Ghatena Sunako Bhau Singer – Prakash Saput & Shila Gurung

Lyrics – Prakash Saput

Music – Prakash Saput

Artist – Prakash Saput/PN Sapkota/Sarishma Ramjali/Kopila Gurung

Director – Babbu Thapa 

Prakash Saput       Shila Gurung