Hajar Chot - Sitram Pariyar, Kapil Dhakal & Bimala Shrestha    Download

 20 views
comments powered by Disqus
Title :: Hajar Chot - Sitram Pariyar, Kapil Dhakal & Bimala Shrestha

♪ Song:- Hajar Chot 
♪ Vocal:- Sitram Pariyar, Kapil Dhakal & Bimala Shrestha
♪ Music: Sitram Periyar
♪ Direction: Suresh Shrestha
♪ Camera : Prabesh Pokheral  
♪ Audio/video:- Khulduli Media
♪ Editor:- Suresh Shrestha
 
No Tags