Haso Sangai Aanshu Ni Lai Diyeko Bhaye - Arjun Sapkota, Purnakala BC & Bikram Chhetri    Download

 27 views
comments powered by Disqus
Title :: Haso Sangai Aanshu Ni Lai Diyeko Bhaye - Arjun Sapkota, Purnakala BC & Bikram Chhetri

Song:- Haso Sangai Aanshu Ni Lai Diyeko Bhaye
Vocal:- Arjun Sapkota, Purnakala BC & Bikram Chhetri
Lyrics:- Amit Babu Rokaya
Music:- Roshan Pariyar
Mixing:- Khadak Bajurali
 
No Tags