Hiranya Bhojpure's Nepali Lok Geet    Download

 664 views
comments powered by Disqus
Title :: Hiranya Bhojpure's Nepali Lok Geet

लोक गायक हिरण्य भोजपुरेको गीती संग्रह "एक अन्जुली घाम" बाट "म सानो ...घाम जून र आकाश सानो ...जब मेरो मन सानो ...जब मेरो आँखा सानो म ठुलो।।। घाम जुन र आकाश ठुलो ....जब मेरो मन ठुलो ...जब मेरो आँखा ठुलो

Akash Sanu