Juni Gayo Mero - Raju Pariyar,Shantishree Pariyar & Parbati Pariyar    Download

 75 views
comments powered by Disqus
Title :: Juni Gayo Mero - Raju Pariyar,Shantishree Pariyar & Parbati Pariyar

Song - Juni Gayo Mero
Singer – Raju Pariyar,Shantishree Pariyar & Parbati Pariyar
Lyrics – Parbati Pariyar
Music – Bijaya Gorkhali
Artists – Dipesh Khamcha Magar, Mina Tamang,Swekar & Swekriti
Camera - Keshav Adhikari 
Editor - Anil Rana 
Director – Hari Khamcha Magar
Raju Pariyar       Shantishree Pariyar       Parbati Pariyar