Ma Kasari Hansu - Tika Pun & Man Prashad Pariyar    Download

 15 views
comments powered by Disqus
Title :: Ma Kasari Hansu - Tika Pun & Man Prashad Pariyar

Song:- Ma Kasari Hansu
Vocal:- Tika Pun & Man Prashad Pariyar
Lyrics:- Man Prashad Pariyar
Music:- Man Prashad Pariyar
Director:- Babita Shrestha
Cinematographer:- Mukesh Humagain
Editor:- Avinash D.C.
Tika Pun       Man Prashad Pariyar