Maya Gara Bhandina Ma - Purnakala BC & Unik Bhojraj BK    Download

 72 views
comments powered by Disqus
Title :: Maya Gara Bhandina Ma - Purnakala BC & Unik Bhojraj BK

Maya Gara Bhandina Ma

Singer – Purnakala BC & Unik Bhojraj BK

Lyrics – Prasana Devkota & Amrit Bharati

Music – Unik Bhojraj BK

Artists – Shreekrishna Giri & Aayushma Karki

Editor – Bikash Gyawali

Camera – Sagar Gautam

Director – Khamesh Shrestha

Purnakala BC       Unik Bhojraj BK