Maya Namara - Purnakala BC & Meksam Khati Chhetri | Ft.Sarika KC & Durgesh Thapa    Download

 258 views
comments powered by Disqus
Title :: Maya Namara - Purnakala BC & Meksam Khati Chhetri | Ft.Sarika KC & Durgesh Thapa

Maya Namara

Singer – Purnakala BC & Meksam Khati Chhetri

Lyrics – Kamles Piro

Music – Naresh Khati Chhetri

Artist – Sarika KC & Durgesh Thapa

Editor – Sujan Shahi

Camera – Rajesh Ghimire

Director – Kapil Lama

Purnakala BC       Meksam Khati Chhetri