Mayako Sundar Ghar – Purnakala BC & Deepak Gorkhali    Download

 108 views
comments powered by Disqus
Title :: Mayako Sundar Ghar – Purnakala BC & Deepak Gorkhali

➤ Song - Mayako Sundar Ghar
➤ Singer – Purnakala BC & Deepak Gorkhali
➤ Lyrics – Govinda Poudel
➤ Music – Hari Pandey
➤ Artists – Prakash Saput & Karishma Dhakal 
➤ Editor – Manoj Karki
➤ Camera – Karan Chaisir
➤ Director – Jamuna Rana
Purnakala BC       Deepak Gorkhali