Pahadaki Chhori - Samjhana Kandel & Sundar Pariyar    Download

 78 views
comments powered by Disqus
Title :: Pahadaki Chhori - Samjhana Kandel & Sundar Pariyar

Song: Pahadaki Chhori 
Vocal : Samjhana Kandel & Sundar Pariyar
Lyrics : Sundar Pariyar
Music : Sundar Pariyar
Arrange : Binod Bajurali
Album : Pahada Ki Chhori
Camera: Suresh Shrestha
Drone : Santosh Mahara
Director : Smriti Timilsinna "Guruaama"
Makeup : Shyam Malla
Editor : Prakash Dhamala
Models : Samjhana Kandel & Aryan Thapa Magar
Samjhana Kandel       Sundar Pariyar