Parai Bhayau Sanu - Puskal Sharma & Sunitami Pariyar    Download

 48 views
comments powered by Disqus
Title :: Parai Bhayau Sanu - Puskal Sharma & Sunitami Pariyar

➤ Song - Parai Bhayau Sanu
➤ Singer – Puskal Sharma & Sunitami Pariyar
➤ Lyrics – Ram Kumar Sundas
➤ Music – Kishan Gaha Magar
➤ Artists – Phoolman Karki, Juna Gurung & Ramchandra Sundas
➤ Editor – Manoj Karki
➤ Camera –  Karan Chaisir
➤ Director – Binod Sundas
 
Puskal Sharma       Sunitami Pariyar