Parai Bhayou - Yogesh Chhetri & Manisha Ale Magar    Download

 11 views
comments powered by Disqus
Title :: Parai Bhayou - Yogesh Chhetri & Manisha Ale Magar

Song - Parai Bhayou
Vocal: Yogesh Chhetri & Manisha Ale Magar
Lyrics: Ashmi Gaha Magar
Music: Manish Thapa Magar
Production/Distribution: Bageshwori Music
Cast: Jonish Chhetri, Chandra Chhetri & Roshan
Direction: Bikram Chauhan
Cameraman: Prakash Khadka
Editor: Rajesh Kumar
Yogesh Chhetri       Manisha Ale Magar