Pardeshi Sailo - Bishnu Khatiwoda & Laxmi Pariyar    Download

 39 views
comments powered by Disqus
Title :: Pardeshi Sailo - Bishnu Khatiwoda & Laxmi Pariyar

➤ Song - Pardeshi Sailo
➤ Singer – Bishnu Khatiwoda & Laxmi Pariyar
➤ Lyrics – Bishnu Khatiwoda 
➤ Music – Bishnu Khatiwoda 
➤ Artists – Rina Thapa, Shyam Chhetri, Shanti Magar & Sushant Magar
➤ Editor – Dip Sagar 
➤ Camera – Dip Sagar 
➤ Director – Sujan Shrestha
Bishnu Khatiwoda       Laxmi Pariyar