Pardesiko Pida - Rajendra Kandel    Download

 12 views
comments powered by Disqus
Title :: Pardesiko Pida - Rajendra Kandel

➤ Song - Pardesiko Pida
➤ Singer – Rajendra Kandel
➤ Lyrics – Kamal Kharal & Prakash Kharal
➤ Music – Prem Sapkota Sonu 
➤ Artists – Bipesh Ghimire & Rashmi Bhatta 
➤ Editor – Milan BK
➤ Camera – Prakash Khadka
➤ Director – Bikram Chauhan
Rajendra Kandel