Piratiko Juwa - Shakti Chand & Jyoti Magar | Ft.Parbati Rai & Yam    Download

 299 views
comments powered by Disqus
Title :: Piratiko Juwa - Shakti Chand & Jyoti Magar | Ft.Parbati Rai & Yam

Piratiko Juwa

Singer – Shakti Chand & Jyoti Magar

Lyrics – Ek Narayan Bhandari

Music – Ek Narayan Bhandari

Artist – Parbati Rai & Yam Ranamagar

Editor – Prabin Bhatta

Camera – Karan Chaisir

Director – Babbu Thapa 

Shakti Chand       Jyoti Magar