Anil Singh - Prem Patra    Download

 1,317 views
comments powered by Disqus
Title :: Anil Singh - Prem Patra

Lyrics

 
Maya ko pahi lo saugat sworup
Hridai ko mero sano anurodh
Maya ko pahi lo saugat sworup
Hridai ko mero sano anurodh
Korera mayako, dwi sabdha timi lai
Mero yo prema patra *3
 
I don't know how,
I don't know when & where
I don't know how,
I don't know when & where
I gave my heart
I fell in love with her
 
Chha jigu nugale chhaungu du
Mikha ya byapta juya chhaungu du
Chha jigu nugale chhaungu du
Mikha ya byapta juya chhaungu du
Chha jigu nuga he kha
Nuga yu dhadkane chhaungu du
 
Kaagaz hoina yo mutu po ho mero*2
Timi bina jeauna dheria chha garo
Swimpi dai chhu maya ko
Dwi sabda timi lai
Mero yo prem patra * 4
 
 
Lyrics Nepali
 
मायाको पहिलो सौगात स्वरुप
हृदयको मेरो सानो अनुरोध
मायाको पहिलो सौगात स्वरुप
हृदयको मेरो सानो अनुरोध
कोरेर मायाको दुई शब्द तिमीलाई
मेरो यो प्रेमपत्र ३
 
I don’t know how,
I don’t know when & where
I don’t know how,
I don’t know when & where
I gave my heart
I fell in love with her
छ जीगु नुगले चोंगु दु
मिखाया ब्याप्त जुया छगु दु
छ जीगु नुगले चोंगु दु
मिखाया व्याप्त जुया छंगु दु
छ जीगु नुगहे ख
नुगहे धड्कने चोंगु दु
 
कागज होइन यो मुटु पो हो मेरो २
तिमी बिना जीउन धेरै छ गारो
सुम्पिदै छ मायाको दुई शब्द तिमीलाई
मेरो यो प्रेमपत्र ४
 
Anil Singh