Rakhe Aama Dashainlai Jamara - Shiva Hamal & Sanju Neupane    Download

 95 views
comments powered by Disqus
Title :: Rakhe Aama Dashainlai Jamara - Shiva Hamal & Sanju Neupane

Rakhe Aama Dashainlai Jamara

Singer – Shiva Hamal & Sanju Neupane

Lyrics – Shiva Hamal

Music – Shiva Hamal

Artists – Sishir Paudel, Bikram Chauhan & Tika Jaisi

Editor – Rajesh Kumar

Camera – Chakra Bahadur Baral(Basu)

Director – Bikram Chauhan

Shiva Hamal       Sanju Neupane