Ramechapko Matoma - Parbati Karki & Rameshraj Baraili    Download

 49 views
comments powered by Disqus
Title :: Ramechapko Matoma - Parbati Karki & Rameshraj Baraili

Song - Ramechapko Matoma
Singer – Parbati Karki & Rameshraj Baraili
Lyrics – Dipak Khadka
Music – Rameshraj Baraili
Artists – Dipak Khadka & Karishma Dhakal
Camera - Sagar Gautam
Edit - Suresh Shrestha
Choreographar - Bijaya Budha Magar
Director – Khamesh Shrestha
Parbati Karki       Rameshraj Baraili