Romantik Roila Song 2014 By Pashupati Sharma & Nisha Sunar    Download

 835 views
comments powered by Disqus
Title :: Romantik Roila Song 2014 By Pashupati Sharma & Nisha Sunar

कोइ बोकेर ल्याऊथी होला कोहि डोर्याएर ल्याउथी 
गाउ तिर बिहे भाकोबा बर्षे पिच्छे ब्याउथी !
अहिले सम्म थारै छ ,येस्ती नराम्रीले बुढो पाउन गारै छ अहिले सम्म थारै छ !!

Pashupati Sharma       Nisha Sunar