Sir Sir Hawa - Purnakala BC & Pramod Khadka    Download

 23 views
comments powered by Disqus
Title :: Sir Sir Hawa - Purnakala BC & Pramod Khadka

➤ Song - Sir Sir Hawa
➤ Singer – Purnakala BC & Pramod Khadka
➤ Lyrics – Bedhu Khadka
➤ Music – Bedu Khadka
➤ Artists – Pawan Pariyar & Sabbu Sargam
➤ Editor – Shakti Prajwal Ghimire
➤ Camera – Namaraj Ghimire
➤ Director – Prabin Thapa
Purnakala BC       Pramod Khadka