Sunkati Jantarai - Phanindra Subedee & Mandabi Tripathi    Download

 46 views
comments powered by Disqus
Title :: Sunkati Jantarai - Phanindra Subedee & Mandabi Tripathi

Song - Sunkati Jantarai
Singer – Phanindra Subedee & Mandabi Tripathi
Lyrics – Dipak Bishwokarma & Meela Subedee
Music – Dipak Bishwokarma & Meela Subedee
Artists – Prakash Bhata & Karishma Dhakal
Editor – Bishnu Sharma
Camera – Rajesh Ghimire
Director – Prakash Bhata
Arranger - Shila Bahadur Moktan
 
Phanindra Subedee       Mandabi Tripathi