Sunkoshi ma Mukhai Dhune    Download

 684 views
comments powered by Disqus
Title :: Sunkoshi ma Mukhai Dhune

Sirjhana Films Pvt.Ltd. Presents 
Nepali Film " LAATI"
Song: Sunkoshima Mukhai Dhune 
Singer: Prabisha Adhikari 
Starring: Sabina Karki,Sujal Nepal ETC. 
Music/Lyrics : Ayush BC 
Direction: Raj bahadur Sane