Takma Hong Kongko Lahure - Priya Century & Padam Bahadur Shrestha    Download

 25 views
comments powered by Disqus
Title :: Takma Hong Kongko Lahure - Priya Century & Padam Bahadur Shrestha

Song - Takma Hong Kongko Lahure
Singer – Priya Century & Padam Bahadur Shrestha
Lyrics – Sajan Parajuli
Music – Padam Bahadur Shrestha
Artists – Prabin Thapa, Raju, Anita & Saharmila
Editor – Shakti Prajwalla Ghimire
Camera – Nabaraj Ghimire
Director – Prabin Thapa
Priya Century       Padam Bahadur Shrestha