Tasbir Man Bhari Jhalala - Sangam Pariyar & Kopila Chhinal    Download

 33 views
comments powered by Disqus
Title :: Tasbir Man Bhari Jhalala - Sangam Pariyar & Kopila Chhinal

Song : Tasbir Man Bhari Jhalala 
Singer : Sangam Pariyar & Kopila Chhinal 
Lyrics / Compose :  Sangam Pariyar 
Audio On : Shiva Darshan Digital
Models : Bijaya Thapa & Pabitra Rai  
Camera : Karan Chaisir 
Direction : Bijaya Thapa
Sangam Pariyar       Kopila Chhinal