Teejko Melaima - Ganesh Babu BK & Lila Thapa Magar    Download

 21 views
comments powered by Disqus
Title :: Teejko Melaima - Ganesh Babu BK & Lila Thapa Magar

Song - Teejko Melaima
Singer – Ganesh Babu BK & Lila Thapa Magar
Lyrics – Govinda Madhur Acharya
Music – Govinda Madhur Acharya
Artists – Nirmal BK, Lila Thapa Magar, Sangita & Dev Raj
Editor – Chetan Sagar
Camera – Krishna GM
Director – Nirmal BK
Ganesh Babu BK       Lila Thapa Magar